Wonen buiten de stad – Recht van ter Leede

Het project Recht van ter Leede is opgenomen in het boek ‘Exurbia / wonen buiten de stad’ redactie Harry den Hartog, Rotterdam (2006).  Met Exurbia wordt het gebied voorbij suburbia aangeduid, het landelijk gebied waar op een stedelijke manier wordt gewoond.  Deze term werd voor het eerste gebruikt door Auguste Comte Spectorsky in 1956 in zijn boek over stedelingen die buiten de stadsgrenzen gaan wonen maar aan de stad verbonden blijven door werk.

‘Exurbia / wonen buiten de stad’ is een boek dat constateert dat sinds het begin van de 21ste eeuw op het Nederlandse platteland meer ex-stedelingen wonen dan autochtone plattelanders. In een verzameling kritische essays en interviews wordt het debat over ‘buiten wonen’ scherp gesteld. Ontwerpers, beleidsmakers, landschapsbeheerders en ontwikkelaars proberen hun nieuwe positie vorm te geven. Hoe kan de exurbane woonwens vorm en inhoud krijgen op het platteland waar de boer ondertussen het veld moet ruimen.

This entry was posted in Publicaties. Bookmark the permalink.

Comments are closed.