Author Archives: Katrien

Restauratie Duinsche Hoeve

In 2015 is de monumentale boerderij de Duinsche Hoeve gerestaureerd. Onderstaande link geeft u een beeld van de boerderij voor en na de restauratie vanuit de visie van de architect.

Posted in Oude gebouwen | Reacties uitgeschakeld voor Restauratie Duinsche Hoeve

Stadsherstelprijs 2015 voor Wachthuisje

Jaarlijks nomineert Stadsherstel Gorinchem vijf panden die in het afgelopen jaar jaar opgeknapt om in aanmerking te komen voor twee stadsherstelprijzen; de stadsherstel publieksprijs en de stadsherstel juryprijs. Dit jaar heeft het publiek de prijs toegekend aan het gerestaureerde en … Continue reading

Posted in Oude gebouwen, Publicaties | Leave a comment

House in Main, USA – Oriented Strand Board (OSB plaat)

  Om de eenvoud van de schuurtypologie te behouden is voor de interieurafwerking gekozen voor eenvoudige materialen. De vloeren zijn door het gehele huis hetzelfde, ook in de badkamer. dit creëert rust. De vloeren zijn gemaakt van OSB platen* die … Continue reading

Posted in Nieuwe gebouwen | Leave a comment

House in Maine, USA – ocean view

  Construction has entered its last phase. Contractor Ron Utrecht is a craftsman who sees to it that every detail looks good. The client makes sure realisation follows the architectural design. A good cooperation between client, contractor and architect is … Continue reading

Posted in Nieuwe gebouwen | Leave a comment

Woonhuis USA – bouwbezoek november 2013

  Bouwbezoek begin november 2013 aan het woonhuis in Amerika, Freeport Maine. De bouw loopt voorspoedig en het resultaat tot nu toe is fantastisch. De bouw wordt uitgevoerd door een plaatselijke aannemer, Ron Utrecht http://www.ronutecht.com, die normaal gesproken traditionele huizen bouwt. … Continue reading

Posted in Nieuwe gebouwen | Leave a comment

Studiebijeenkomst ‘de nieuwe omgevingswet in de praktijk’

Een middagje kennis tot me nemen in de Van Nellefabriek te Rotterdam. De locatie is nog op en top fabrieksterrein, mooi! Een korte samenvatting van hetgeen ik heb opgestoken bij deze bijeenkomst.

Organisator: BNA academie
Docenten: Chantal van Mil en Wilco Ankersmit
Locatie: Van Nelle fabriek Rotterdam

De omgevingswet
In wet- en regelgevingland wordt, na de invoering van de omgevingsvergunning in 2010, hard doorgewerkt naar een versimpeling van het omgevingsrecht. Dit moet uiteindelijk vorm krijgen in de nieuwe omgevingswet. Deze wet zal rond 2018/2019 in werking treden is de verwachting op dit moment, dus we hebben nog even om ons goed voor te bereiden.

De huidige omgevingsvergunning regelt het gehele vergunningenstelsel rondom bouwen. Alle vergunningen die bij een bouwproject aan de orde komen worden binnen de omgevingsvergunning geregeld. Een vereenvoudiging dus, en dat is de bedoeling van de WABO (Wat algemene bepalingen omgevingsrecht). Maar het traject voorafgaand aan de vergunningaanvraag, de bestemmingsplannen, kwaliteitsplannen, e.d. vallen nog niet onder dit nieuwe stelsel. In de nieuwe omgevingswet zal het gehele traject, vanaf initiatief tot oplevering, met al zijn wetten, plannen, beleid, e.d. binnen deze wet zijn opgenomen. Daarbij is het uitgangspunt: ‘ja, mits’. Dus in principe wordt medewerking verleend aan een plan, tenzij het echt niet kan. Een positieve benadering dus.

Het doel voor het invoeren van deze nieuwe omgevingswet is, het bundelen en vereenvoudigen van de wetgeving, betere randvoorwaarden stellen, snellere besluitvorming realiseren, het samenvoegen van wetten, duurzame ontwikkelingen stimuleren. Een voordeel is dat het oude eerste fase en tweede fase bouwaanvraag weer terug komt. Weliswaar in een iets andere vorm. De welstandtoesting wordt gekoppeld aan de bestemmingsplan toets en komen te vallen onder de ruimtelijke vergunning. De bouwvergunning gaat dan alleen nog over de technische toets en daar hoeft in veel gevallen geen vergunning voor worden aangevraagd. Dit is dus wel een vereenvoudiging. De rest van de vereenvoudiging moeten we nog even afwachten schat ik zo in.

Interessante aanpassing is nog dat de ‘bestemming’ gekoppeld aan de ‘grond’ zal worden gewijzigd in ‘functie’ gekoppeld aan ‘locatie’. Nut en noodzaak hiervan ontgaat me. Wel een nuttige aanpassing is het relativiteitsbeginsel; iedereen mag bezwaar maken tegen plannen maar voor de ontvankelijkheid van het bezwaar zal worden getoetst of het persoonlijk belang van de bezwaarmaker met het plan wordt aangetast. Zo niet, dan verdwijnt je bezwaarschrift direct in de prullenbak.

Private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht
De gemeentes willen af van de toetsing van bouwplannen. In de landen om ons heen wordt deze toetsing op verschillende wijze uitgevoerd. Maar er zijn maar weinig landen waarbij de overheid hier een grote rol in speelt. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw systeem dat sterk lijkt op dat van de Belgen. De overheid trekt zich geheel terug en de toetsing en toezichthouden op de uitvoering van het bouwplan volgens de technische voorschriften komt te liggen bij private partijen. De architect kan hierin een belangrijke rol op zich gaan nemen. De gemeente zal alleen de ruimtelijke vergunning gaan verlenen. De bouwtechnische toetsing en toezicht op de uitvoering kan gewaarborgd worden door een architect in te schakelen bij een bouwplan.

Invoering wordt op dit moment geschat op 1 januari 2015. Interessante ontwikkeling!

Posted in Studies en schetsen | Leave a comment

Nominaties Stadsherstelprijs 2012

Stichting Stadsherstel Gorinchem (SSG) reikt jaarlijks twee Stadsherstelprijzen uit voor panden of bouwwerken die door particulieren of organisaties zijn gerestaureerd. Vijf panden die in 2012 zijn verbeterd in de historische omgeving van Gorinchem zijn genomineerd voor de Stadsherstelprijs 2012. De inwoners en bezoekers van Gorinchem kunnen hun stem uitbrengen op één van deze vijf panden voor de Stadsherstel Publieksprijs. Op zaterdag 25 mei staat er bij de Open Havendagen een stand van SSG op ’t Eind waar een ieder zijn stem kan uitbrengen. Bij de uitreiking van het jaarverslag van SSG in juni zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt.

één van de vijf genomineerde projecten is het complex  ‘de drie Zusters’; een 19de eeuwse school die getransformeerd is tot zorgwoningen.

  

Posted in Oude gebouwen | Leave a comment

Start bouw restauratie en nieuwbouw Lexmond

Op donderdag ochtend 2 mei vond de eerste bouwvergadering plaatst voor het plan Dorpshart te Lexmond. Het totale plan omvat de nieuwbouw van 14 senioren woningen en de renovatie van het 18de eeuwse herenhuis waarin 3 woningen worden ondergebracht. Het plan voor de restauratie is ontworpen door architect Katrien Koppers. De bouw van het gehele plan zal in twee fasen worden uitgevoerd. De eerste fasen zal in het voorjaar van 2014 gereed zijn.

Aannemersbedrijf Bot & van der Ham zal de gehele bouw gaan uitvoeren.

Het projectteam bestaat uit de volgende leden:
– Stichting Goed Wonen Zederik | opdrachtgever
– KWA architecten en adviseurs | architect nieuwbouw
– Katrien Koppers Architectuur | architect renovatie
– Bartels Ingenieursbureau| constructieadvies
– Rienks Engineering | installatieadvies
– R & L Consultants | infrastructuur
– Aannemersbedrijf Bot & van der Ham | bouwuitvoering

start bouw restauratie en nieuwbouw Dorpshart Lexmond

start bouw restauratie en nieuwbouw Dorpshart Lexmond

Posted in Oude gebouwen | Leave a comment

De bouwsector: bouwen moet een feestje zijn

In onderstaand artikel beschrijft Frank Kalshoven de stressvolle ervaring die bouwen of verbouwen vaak is voor opdrachtgevers. Wordt het niet eens tijd dat het ondernemen van een bouwproject een leuke en spannende ervaring wordt!

Kan de bouwsector opnieuw beginnen?

Frank Kalshoven – 29/12/12 – De Volkskrant

 

Van alle sectoren in de economie wordt de woningbouw dezer dagen het hardst getroffen. Terwijl de verkoop van tweedehandshuizen deze maand een fiscaal gedreven hoogtepuntje beleeft, zijn de vooruitzichten voor nieuw- en verbouw de komende jaren somber. In de berichten hierover zijn het altijd oorzaken buiten de bouwsector die de malaise verklaren: het algemene economische klimaat; de banken die te terughoudend zijn met het verstrekken van projectfinanciering en hypotheken; de corporaties die niet meer durven investeren. Het probleem, kortom, schuilt steevast in de (wegvallende) vraag naar bouwproductie. En dat is (ook) waar.

De vraag die mij vooral bezighoudt is: en het aanbod dan? Hoe is dat en hoe reageert dat op de inzakkende vraag? Wat ik de bouwsector – even generaliserend – dan van harte gun, is: uithuilen en opnieuw beginnen. Ik richt me kortheidshalve op de particuliere opdrachtgever; maar voor corporaties en bedrijven geldt mutatis mutandis hetzelfde. Bouwbedrijven die anders werken dan gangbaar is, voorspel ik een prachtige toekomst, ook in tijden van crisis.

De kern van de zaak is de klantervaring. Als je de duurste aankopen van je leven doet, een huis of een grote verbouwing, wil je daar als klant blij van worden. Van het resultaat én van het proces dat daartoe leidt. Bouwen en verbouwen hoort een feest te zijn. De korte samenvatting van de huidige praktijk is: kater. De sector, is mijn indruk, heeft problemen met alle dimensies van de klantervaring: met communicatie, met leveren op tijd, met leveren binnen budget, met leveren van de verwachte kwaliteit. Bouwen en verbouwen staat voor de particuliere klant gelijk aan het inkopen van stress, teleurstelling en ruzie – in de hoop dat
het eindresultaat meevalt.

Aan deze teleurstellende klantervaring zitten ten minste drie dimensies: de verwachtingen van de klant; de verdeling van risico’s; het productieproces zelf.

Over het managen van verwachtingen ben ik kort: begin daar eens mee en hou je aan de gouden regel: overtref de gewekte verwachtingen. Lever soepeler, sneller, beter en/of goedkoper dan afgesproken.

Bouwondernemingen zijn gewoon zo veel mogelijk risico’s op het bordje van hun klanten te schuiven. Te laat een essentieel bouwonderdeel besteld? Dat gaat dan ten koste van de planning. Een grote verbouwing loopt uit en de klant heeft daarom geen woonruimte? Jammer dan. Elk langskomend wissewasje in een bouwproject valt onder ‘meerwerk’. Bouwers van de toekomst nemen de risico’s zelf voor hun rekening. Natuurlijk kost ‘risicovrij bouwen’ de klant ook geld. De kosten zijn uiteindelijk gelijk. Maar het huidige ‘marketingmodel’ van de bouwonderneming – laag aanbieden, daarna de rekening opschroeven – staat garant voor de teleurstellende klantervaring.

(Ver)bouwprojecten zijn doorgaans ingewikkeld. Ze vereisen meerdere specialismen, volgtijdelijk, met diverse materialen met specifieke kenmerken, zoals droogtijd. Daarom schakel je als klant een bouwonderneming in: die heeft er verstand van. Mijn stellige indruk is dat dit in de praktijk nogal tegenvalt. Niet alleen kent de sector het fenomeen ‘faalkosten’ – ruim 10 procent van de kosten gaat op aan het repareren van gemaakte fouten – ook sluiten opeenvolgende schakels in het proces slecht op elkaar aan en ontbreekt het de sector aan versnelkracht. Waarom op de bouwplaats de productietijd per dag identiek is aan de achturige werkdag van de medewerker, ook als het proces vertraging heeft opgelopen: ik begrijp het niet. De bouwer van de toekomst excelleert in projectmanagement.

Door de aanhoudend hoge vraag is de afgelopen tien jaar de belangrijkste zwakte van veel bouwondernemingen – hun desinteresse in de klant – ongestraft gebleven. Ge- en verbouwd werd er toch wel. Anno 2013 ligt er een grote potentiële markt open, voor particuliere opdrachtgevers én verbouwingen. Maar dat is geld op zoek naar een feest, niet op zoek naar een kater.

Posted in Publicaties | Reacties uitgeschakeld voor De bouwsector: bouwen moet een feestje zijn

Hergebruik als bouwopgave

Het College van Rijksadviseur presenteerde dinsdag [8 januari] de werkagenda voor de komende 4 jaar met als titel  ‘De techniek van het verbinden’. Daarin wordt gesteld dat hergebruik de nieuwe bouwopgave is voor de komende periode.

artikel binnenlandsbestuur

werkagende ‘De techniek van het verbinden’

Posted in Publicaties | Reacties uitgeschakeld voor Hergebruik als bouwopgave