Bouwtechnische opname voor Bank van Noppes

In het centrum van Gorinchem wordt de in 1889 gebouwde Spaarbank omgebouwd tot woongroep voor zorgbehoevende mensen in combinatie met een open workspace.
De voorgevel is vormgegeven in Neorenaissance stijl en deze is nagenoeg ongewijzigd.
Om de renovatie, die grotendeels met vrijwilligers en leerling bedrijven zal worden uitgevoerd, in goede banen te leiden, is door Katrien Koppers Architectuur een bouwtechnische opname gemaakt. Hierdoor zijn de gebreken aan het pand goed in beeld gebracht met een prioriteiten lijst voor de aanpak van deze gebreken.

This entry was posted in Oude gebouwen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.